aco

ACO

ACO Grupa u okviru koje posluje i ACO Srbija i Crna Gora, jedan je od svjetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rješenja u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata.

Klimatske promjene i ekstremni vremenski uslovi zahtijevaju odgovor u vidu kompleksnih i sofisticiranih sistema za površinsko odvodnjavanje. Svaki ACO proizvod u okviru ACO sistema ima sigurnosnu ulogu u kontroli vode dok ona prolazi kroz različite faze kako bi se postarali da je možemo ekonomski efikasno i u skladu sa ekološkim standardima, ponovo koristiti.

Svojim integrisanim pristupom i inovativnim rješenjima, ACO se zalaže za profesionalno odvodnjavanje, ekonomično prečišćavanje, kontrolisano ispuštanje i ponovnu upotrebu vode.

Website

Posjetite website kompanije ACO

Katalog

Pregledajte kataloge kompanije ACO

Scroll to Top